Fotovoltaika pro bytové domy v 2023

28.08.2023

V loni byla situace s bytovými domy s vlastní fotovoltaickou elektrárnou velmi vzácná. Nicméně, v poslední době se tato situace rapidně mění. Podobně jako v minulosti nyní bytová družstva a společenství vlastníků jednotek velkým způsobem řeší pořízení vlastních zdrojů energie. K tomuto trendu přispívají i změny v legislativě. Například odpadá povinnost sloučit veškerá odběrná místa celého domu dohromady.

Podívejte se na naší nabídku fotovoltaických elektráren pro bytové domy. Nabídka je především pro vlastníky nemovitostí (fyzické i právnické osoby), bytová družstva a společenství vlastníků jednotek.

Podobně jako u jakékoli jiné budovy, platí i u bytových domů, že každou poptávku je třeba posuzovat individuálně. Řada faktorů totiž rozhoduje o vhodném řešení, jako je například velikost budovy, počet vchodů a bytových jednotek, spotřeba, členitost a orientace střechy a účel, pro který se má fotovoltaika používat. Ne všechna družstva, SVJ a vlastníci totiž přistupují k využití zdroje stejně. Pro někoho je cílem pouze snížení celkových nákladů, zatímco pro jiné je hlavní motivací úspora nákladů na jednotlivé byty. Všechny tyto faktory mají také vliv na možnost čerpání dotace nová zelená úsporám pro pořízení zdroje až do výše 50 % těchto nákladů.

Lepší podmínky pro obecní bytové domy

V případě obecních bytových domů může dotace dosáhnout až 70 % celkové ceny. Toto platí zejména pro bytové domy vlastněné obcemi a městy. Investice do obecních bytových domů může být ještě rychleji splatná díky vyšší dotaci. S tímto souvisí také skutečnost, že obecní domy mají možnost čerpat vyšší podporu pro instalovaný výkon.

  • Namísto standardních 15 000 Kč/kWp mají nárok na 22 000 Kč/kWp. 

  • Stejně tak mají možnost získat vyšší podporu na kapacitu baterií. Namísto 10 000 Kč/kWh mohou čerpat 15 000 Kč/kWh. 

  • Podpora připojených bytových jednotek je rovněž vyšší u obecních domů - namísto 10 000 Kč/byt je to 15 000 Kč/byt. 

  • S těmito parametry lze tedy očekávat podstatně větší dotaci pro obecní dům s fotovoltaickou elektrárnou.

Změna v čerpaní dotace pro SVJ

Do poloviny roku 2023 byly všechny dotace čerpány až po dokončení instalace. Ale od září 2023 má aktualizace programu NZÚ novinku - možnost žádat o vyplacení dotace předem. To znamená, že bytový dům může platit ze svých nákladů pouze část investice a zbytek se bude starat dotace, kterou dostane ještě před instalací fotovoltaické elektrárny. Tato změna umožní tedy domům vlastněným SVJ, aby mohly využít tuto možnost, zatímco bytové domy vlastněné fyzickými nebo právnickými osobami na ni nemají nárok.