Dotace 90 000 Kč pro seniory na ohřev vody

04.09.2023

Dotace Nová zelená úsporám Light je určená nízkopříjmovým domácnostem a pro seniory, přičemž umožňuje využít jej také na pořízení fotovoltaického ohřevu vody. Montáž fotovoltaického ohřevu se provádí bez velkých stavebních zásahů a není potřeba souhlas distributora. Zájemci mají možnost získat až 90 000 Kč a pokrýt tak 100 % nákladů.

Jak funguje fotovoltaický ohřev vody

Fotovoltaický ohřev vody funguje jednoduše. Fotovoltaické panely dodávají elektřinu do zásobníku (bojleru), kde se ohřívá voda pro domácnost. V případě nedostatku slunečního světla a nečinnosti panelů je ohřev vody zajištěn z elektrické sítě.

Fotovoltaická elektrárna od 1 Kč

Domácnosti s nízkými příjmy mohou získat dotaci na fotovoltaický ohřev vody v rámci programu Nová zelená úsporám Light. Pro získání této dotace musí všichni členové domácnosti splňovat minimálně jedno z následujících kritérií:

  • Pobírají starobní důchod ke dni podání žádosti o dotaci.

  • Pobírají invalidní důchod 3. stupně ke dni podání žádosti.

  • V období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

Benefitem dotace je, že finanční prostředky lze čerpat předem a mohou pokrýt až 100 % nákladů, do výše 90 000 Kč.