Ochrana osobních údajů (GDPR)

Souhlas se zpracováním osobních údajů

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti YELLOWSUN, s.r.o., se sídlem na adrese Starodubečská 526/16A, PSČ 10700 Praha-Dubeč, IČ: 17470030, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 372158 (dále jen "Správce"), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení") zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa.
  2. Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail a adresu je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem nabídky nemovitostí a úkonů s tím spojených. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.
  3. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách soubory cookies.
  4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na info@yellowsun.cz
  5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i zpracovatelé.

Další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
– vzít souhlas kdykoliv zpět,
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
– na přenositelnost údajů,
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Mimosoudní řešení sporů